Valori garantate

Valorile garantate si parametri ce se ating uzual la deversarea apelor epurate  din statiile de epurare- drenate in ape de suprafata in comparatie cu valorile limita cerute de normele in vigoare la nivel european Directiva Consiliului 91/271/CEE si national prin HG nr. 188/2002 cu Anexa 3 – NTPA 001/2002 - Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a apelor uzate industriale si orasenesti la evacuarea in receptori naturali si NTPA 011/2002- normativ privind colectarea, epurarea si evacuarea apelor uzate orasenesti.

Parameteri

Valoare limita
admisa

Procentaj
de reducere impus

Procentaj
de reducere garantat

CCOCr

125 mg/l

75%

88,1%

CBO5

25 mg/l

70%

97,2%

MS

60 mg/l

70%

97,0%

NH4+

3,0 mg/l

90%

96,7%

Ntot

15 mg/l

70%

61,7%

Ptot

2,0 mg/l

80%

47,4%